Werkwijze

Een coachingstraject ziet er bij ieder kind anders uit, afhankelijk van de leeftijd, wensen en mogelijkheden van een kind.
Toch is de werkwijze in grote lijnen steeds hetzelfde.

Kennismaking

Elk contact begint altijd met een eerste kennismaking. Dit is meestal per mail of telefoon. Ik kom wat meer over jullie situatie te weten en jullie krijgen een beeld van mij. Desgewenst maken we een afspraak voor een ontdekgesprek. U krijgt een vragenformulier thuisgestuurd. Deze vult u thuis in en stuurt u terug voor het ontdekgesprek.

Het kan ook zijn dat blijkt dat uw hulpvraag buiten mijn mogelijkheden ligt.

Ik zal u dan zo goed mogelijk doorverwijzen naar een andere vorm van hulpverlening.

kennismakingsgesprek aanvragen

Ontdekgesprek

Dit is een uitgebreid gesprek met u als ouders waarin het helder wordt wat de hulpvraag en de achtergrond van u en uw kind is. Naar aanleiding van dit gesprek ontvangt u van mij een trajectvoorstel. Hierin staan zowel een globaal overzicht van de inhoud van de coaching als de kosten voor het traject.

Het ontdekgesprek is vrijblijvend, dus het kan ook zijn dat u afziet van een vervolgtraject.

De kosten voor een intakegesprek zijn €75,-. Deze kosten worden verrekend wanneer het traject wordt aangegaan.

Ontdekgesprek aanvragen

Coaching

Na het ontdekgesprek ga ik aan de slag met uw kind. De eerste stap is altijd om te ontdekken welk probleem uw kind ervaart en welk doel het heeft met de coaching. Coaching met hart voor jongens betekent voor mij dat we niet alleen maar aan de tafel zitten te praten, maar dat we ook doen, bewegen en/of naar buiten gaan. Mijn coaching sluit zoveel mogelijk aan bij de belevingswereld van jullie kind.

Waar een kind in beweging komt, bewegen ouders vanzelf mee. Zoals ik er voor jullie kind ben op het pad van deze levensles ben ik er ook voor jullie. Dat betekent dat het ook mogelijk is contact te hebben tussen sessies door. Ook houdt het in dat jullie als ouders van harte welkom zijn bij de sessies, zodat je zelf kunt ervaren wat er gebeurt.

Afronding

Het traject sluiten we af met een evaluatiegesprek.

Martine Swager
Parelborch 8
5241 LJ Rosmalen

Aangesloten bij Adiona
Beroepsorganisatie kindercoaches
Geregistreerd kindercoach bij het KinderCoachGilde