Een vliegende start in de brugklas

De stap van groep 8 naar de brugklas is voor alle kinderen spannend. Toen ik leerkracht van groep 8 was heb ik dat proces telkens weer meegemaakt.

En waar ik aan het begin van schooljaar soms nog dacht: ‘Hoe moet die straks naar de brugklas’, was bijna iedereen er aan het eind van het schooljaar helemaal klaar voor.

Ook zijn er altijd kinderen voor wie de stap net iets groter lijkt dan voor de meeste anderen. Voor deze kinderen bied ik individuele coaching richting de brugklas.

Vliegende start in de brugklas

Vliegende start in de brugklas is een totaalpakket op maat.

We starten met een gezamenlijke gesprek om de wensen te bespreken. Vervolgens zijn er vijf afspraken met de jongen die naar de brugklas gaat. Een aantal voor én een aantal na de zomervakantie. Afhankelijk van de behoefte.
De laatste afspraak is de evaluatie, bij voorkeur met z’n allen.

Ieder kind heeft eigen thema’s om aan te werken richting de brugklas. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

* Steviger in je schoenen staan
* Vrienden maken
* Overzicht houden in de nieuwe situatie

 

Vandaar dat ik juist individuele coaching aanbied en geen groepstraining.

Jullie investering is €495,-

Martine Swager
Parelborch 8
5241 LJ Rosmalen

Aangesloten bij Adiona
Beroepsorganisatie kindercoaches
Geregistreerd kindercoach bij het SKJ